Home    About us    Email    Contact us  

Google: Yahoo: MSN:              
  
 Tender Notice 

Expression of Interest (EOI) For Short Listing of Engineering Consulting Firm

Notice Date: 2075-09-13

Expression of Interest (EOI) For Short Listing of Engineering Consulting Firm

The details of the notice can download from the following link Download »
Invitation for Electronic Bids for Procurement of Virtualization System

Notice Date: 2075-08-19

Invitation for Electronic Bids for Procurement of Virtualization System
Bid & Contract Identification No: RBBL/GSD/G/VIRTUALIZATION/075/76
(Date of publication: 05-12-2018/Mangsir 19, 2075)

Rastriya Banijya Bank Ltd (RBBL) invites electronic bids from eligible bidders for the procurement of Virtualization System (IFB No: RBBL/GSD/G/VIRTUALIZATION/075/76) under National Competitive Bidding procedures

The details of the notice can download from the following link Download »
nvitation NCB - Network Attached Storage (NAS)

Notice Date: 2075-08-19

Network Attached Storage (NAS)
RBBL/GSD/NAS – 2/75/76

The details of the notice can download from the following link Download »
Invitation for Electronic Bids

Notice Date: 2075-05-27

Contract Id. No: RBB/AMD/BWA/Works/01/2075/076 (Date of publication: 2075-05-27)

The details of the notice can download from the following link Download »
Invitation for Sealed Quotation

Notice Date: 2075-05-10

Invitation for Sealed Quotation For Windows Server and SQL Server Sealed Quotation No: RBBL/GSD/IA/Software/1/075/76 Date of first Publication:2075/05/10

The details of the notice can download from the following link Download »
Invitation for Sealed Quotation - Printing Stationeries

Notice Date: 2075-05-06

Invitation for Sealed Quotation
For Supply of Printing Stationeries
Sealed Quotation No: RBBL/GSD-S1/075/76
(Date of first Publication:2075/05/06)

The details of the notice can download from the following link Download »
Invitation for Seal Quotation - Storage upgrade Equipment

Notice Date: 2075-02-14

Rastriya Banijya Bank Bank invites sealed quotations from registered Suppliers for the supply, delivery and installation of Storage upgrade Equipment. The proposed system must be compatible with the existing environment, which consist of following  hardware: 

i.   IBM X3850 x5  - 2 Units
ii.  IBM SAN Switch - 2Units
iii. IBM DS 5020 storage – 1 unit

The details of the notice can download from the following link Download »
Invitation for Electronic Bids

Notice Date: 2075-02-09

Contract Identification No: RBBL/GSD/IA/L-VL/074/75
(Date of publication: 23-05-2018/Jestha 09,2075)

Rastriya Banijya Bank Ltd invites Electronic bids from eligible bidders for the procurement of Professional Volume Licenses on Windows Operating System(OS)-510 Units, Office 365 Business-50 Units & Office Standard 2016 -150 Units under National Competitive Bidding procedures

The details of the notice can download from the following link Download »
List of Approved Valuators of RBBL

Notice Date: 2075-02-08

List of Approved Valuators of RBBL

The details of the notice can download from the following link Download »
Invitation for Electronic Bids

Notice Date: 2075-02-06

Rastriya Banijya Bank Ltd invites electronic bids from eligible bidders for the procurement of Supply, installation & commissioning of Various types & capacities of Air Conditioners - 707 Units & Stabilizers - 518 units under National Competitive Bidding procedures.

The details of the notice can download from the following link Download »
मुल्याँङ्कनकर्ता सुचिकरणको लागी सम्झौता गर्न आउने अवधि थप गरिएको सम्बन्धि सूचना

Notice Date: 2074-11-02

<br>

The details of the notice can download from the following link Download »
Request for Proposal (RFP) Documents

Notice Date: 2074-10-08

<br>

The details of the notice can download from the following link Download »
EOI for Consulting Services

Notice Date: 2074-07-19

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (Eol) FOR CONSULTING SERVICES (Firms) (First Date of Publication: 4 November, 2017)

The details of the notice can download from the following link Download »
२७ थान सवारी साधनहरु खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हनको सूचना

Notice Date: 2074-06-01

२७ थान सवारी साधनहरु खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हनको सूचना
              (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिः२०७४/०६/०१)

यस बैंकको लागि आवश्यक डिजेल एवम पेट्रोल भर्सनको तपसिल बमोजिमको क्षमताका कुल २७ थान सवारी साधनहरु राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट खरीद गर्नुपर्ने भएको हुंदा उक्त सवारी साधनहरु आपूर्ति गर्न सक्ने ईच्छुक दर्तावाला फर्म/कम्पनी/अधिकृत बिक्रेताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधीनमा रही तोकिएको म्याद भित्र यस विभाग समक्ष राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र पेश गर्न हुन यो सूचना सबैको जानकारी लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

The details of the notice can download from the following link Download »
Invitation for Bids

Notice Date: 2074-04-08

RBB Merchant Banking Ltd.

Invitation to Bids for the Supply & Delivery of Computer & Equipment Goods

(First Date of publication : Shrawan 8, 2074)


The details of the notice can download from the following link Download »
Notice of Intent for Approval of Bid

Notice Date: 2074-04-06

Notice of Intent for Approval of Bid
Date of Publication: July 21, 2017 (2074/04/06)


This is to kindly notify to all concerned bidders (as per section 27(2) of the Public Procurement Act, 2063 (BS) of Nepal), that is our intention to approve bid submitted by following lowest evaluated substantially responsive bidders selected for package A, B, C & D of procurement ....

The details of the notice can download from the following link Download »
Invitation for Bids

Notice Date: 2074-04-01

RBB Merchant Banking Ltd.

Invitation to Bids for the Civil, Interior furnishing, electrification, networking works & supply of various goods

(First Date of publication : Shrawan 1, 2074)


The details of the notice can download from the following link Download »
परामर्श सेवा खरिद्का निम्ती परामर्शदाता छनोट गर्न आशयको सुचना

Notice Date: 2074-03-26

परामर्श सेवा खरिद्का निम्ती परामर्शदाता छनोट गर्न आशयको सुचना 

The details of the notice can download from the following link Download »
छपाई तथा आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2074-02-04

छपाई तथा आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
छपाई तथा आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2074-02-04

छपाई तथा आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
सबारी साधान गडिको डाक बढाबढबाट पुन लिलाम बिक्रिको १५ दिने सुचना

Notice Date: 2074-01-25


The details of the notice can download from the following link Download »
Notice for Time Extension & Bid Amendment

Notice Date: 2074-01-13

Notice for Time Extension & Bid Amendment 

(Notice Published on April 26, 2017) 

This is to kindly notify to all the concerned bidders that Rastriya Banijya Bank Limited (RBBL) has extended bid purchase & submission date as mentioned below and also made few amendments on bid document with reference to IFB No. RBBL/GSD/G/ICB-04/2017 published on March 20, 2017 for SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF EMV CARD SWITCH SYSTEM INCLUDING EMV CARD HARDWARE AND SOFTWARE

Download EMV Bid Amendment SheetThe details of the notice can download from the following link Download »
बोलपत्र आव्हनको सूचना - Construction of internal infrastructure and Networking

Notice Date: 2074-01-08


The details of the notice can download from the following link Download »
Branded Note Sorting Machine खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हनको सूचना

Notice Date: 2074-01-03


The details of the notice can download from the following link Download »
Shortlisting - RFP Documents Notice

Notice Date: 2073-12-22


The details of the notice can download from the following link Download »
EMV CARD Switch system including EMV card,hardware and Software

Notice Date: 2073-12-07

Invitation for Bids
Invitation for Bids for the Supply, delivery, installation and commissioning of EMV CARD Switch system
including EMV card,hardware and Software

Contract Identification No: RBBL/GSD/G/ICB- 04/2017
(First Date of publication: March20, 2017)

The details of the notice can download from the following link Download »
RBBL 4 nos SUV jeep NCB

Notice Date: 2073-12-07

४ थान SUV जीप खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हनको सूचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिः२०७३/१२/०७)

The details of the notice can download from the following link Download »
Lilami Notice

Notice Date: 2073-12-03


The details of the notice can download from the following link Download »
१५ थान Hatchback कार खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हनको सूचना

Notice Date: 2073-10-17

१५ थान Hatchback कार खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हनको सूचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिः २०७३/१०/१७)

यस बैंकको लागि आवश्यक १५ थान 1200±1% सी सी क्षमताको पेट्रोल भर्सनको Hatchback कार बोलपत्रको माध्यमबाट खरीद गर्नुपर्ने भएको हुंदा उक्त कार आपूर्ति गर्न सक्ने ईच्छूक दर्तावाला फर्म/कम्पनी/अधिकृत बिक्रेताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधीनमा रही तोकिएको म्याद भित्र यस विभाग समक्ष बोलपत्र पेश गर्न हून यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

The details of the notice can download from the following link Download »
Quotation Notice - RBBL Calendar 2074

Notice Date: 2073-10-12

२०७४ सालको क्यालेण्डर छपाई तथा आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
(प्रकाशित मिति २०७३/१०/१२)

यस बैंकको २०७४ सालको क्यालेण्डर (१५” x २०” साईजको १५० GSM आर्ट पेपरमा चार रङ्ग (CMYK)प्रविधिमा ३ पाने दुवै तर्फ छाप्ने गरी मेटल क्लिपङ्गि सहित) ५६,००० (छपन्न हजार) थान छपाई गर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित सबै छापाखानालाई यो सूचना प्रकासित भएको मितिले १५ औं दिन अर्थात माघ २६, २०७३ (Feb 8, 2017)को कार्यालय समयभित्र दरभाउपत्र कागजात खरिद गरी १६ औं दिन अर्थात माघ २७, २०७३ (Feb 9, 2017) दिनको १२ः०० बजे भित्र गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न आह्वान गरिन्छ । ...The details of the notice can download from the following link Download »
EOI for Shortlisting of Engineering Consulting Firms (2017-01-03)

Notice Date: 2073-09-19


The details of the notice can download from the following link Download »
Valuator Required Notice

Notice Date: 2073-09-17


Download Application Form

The details of the notice can download from the following link Download »
Publication of Sealed quotation Notice of 50000 VISA Debit card printing & supplying

Notice Date: 2073-04-30

VISA Debit Card छपाई तथा आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

(प्रकाशित मिति २०७३/०४/३१)

यस बैंकको लागि आवश्यक ५० हजार थान VISA Debit Card सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट छपाई तथा आपुर्ति गर्नुपर्ने भएको हुंदा उक्त कार्ड छपाई तथा आपूर्ति गर्न VISA मान्यता पप्त प्रिन्टिङ्ग प्रेसहरुलाई निम्न शर्तहरुको अधीनमा रही तोकिएको म्यादभित्र विभाग समक्ष सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

The details of the notice can download from the following link Download »
Listed Suppliers Of Goods and Services for Fiscal Year 207374

Notice Date: 2073-04-24

Listed Suppliers Of Goods and Services for Fiscal Year 207374

The details of the notice can download from the following link Download »
Notice of Intent for Approval of Bid

Notice Date: 2073-03-20

This is to notify to all concerned bidders (as per section 27(2) of the Public Procurement Act, 2063 (BS) of Nepal) that it is our intention to approve bid submitted by following substantially responsive lowest evaluated bidder selected for the Security Printing, Supply & Delivery of 40 Million MICR Cheque leaves with counterfoil, 4 Million Cheque Cover & 4 Million Requisition Slip having ICB notice no.RBBL/GSD/G/ICB- 03/2016 of IFB published on April 08, 2016.  

The details of the notice can download from the following link Download »
छपाई तथा आपुर्ति कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2073-03-12

छपाई तथा आपुर्ति कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
छपाई तथा आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2073-02-19

छपाई तथा आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
सवारी साधन खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हनको सूचना

Notice Date: 2073-02-16

यस बैंकको लागि आवश्यक २ थान  SUV जीप (220050  सी सी क्षमताको डिजेल भर्सनको १ थान तथा 160025   सीसी क्षमताको पेट्रोल भर्सनको १ थान) बोलपत्रको माध्यमबाट खरीद गर्नुपर्ने भएको हूंदा उक्त सवारी साधन आपूर्ति गर्न सक्ने ईच्छूक दर्तावाला फर्म/कम्पनी/अधिकृत बिक्रेताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधीनमा रही तोकिएको म्याद भित्र यस विभाग समक्ष बोलपत्र पेश गर्न हून यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । 

The details of the notice can download from the following link Download »
Diesel Generator Set खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हनको सूचना

Notice Date: 2073-02-16

Supply, installation. Testing & commissioning of 25 Nos. Diesel Generator Set खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हनको सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
छपाई तथा आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2073-02-10

छपाई तथा आपुर्ति कार्य सम्बन्धी सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
Notice of Bids Cancellation

Notice Date: 2072-12-26

Bid Entitled: Security Printing, Supply & Delivery of MICR Cheque with counterfoil, cheque cover & requisition slip

 (Published Date: April 8, 2016) 

This is to kindly notify to all concerned bidders that all bids submitted to the department as per bid notice no. RBBL/GSD/G/ICB-02/2015, published on July 14, 2015 in The Rising Nepal, in relation to above mentioned bid entitled has been cancelled as per decision of Bank .  
Invitation for Bids

Notice Date: 2072-12-26

Invitation for Bids for the Security Printing, Supply and Delivery of 40 Million MICR Cheque leaves with counterfoil, 4 Million each MICR Cheque cover & Requisition Slip  
          
Contract Identification No: RBBL/GSD/G/ICB- 03/2016 
          
(First Date of publication: April 8, 2016) 

The details of the notice can download from the following link Download »
क्यालेण्डर छपाई तथा आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2072-11-05

२०७३ सालको क्यालेण्डर छपाई तथा आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2072-10-27

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2072-08-14

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
छपाई तथा आपुर्ति कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2072-08-13

छपाई तथा आपुर्ति कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2072-07-01

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
छपाई तथा आपुर्ति कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2072-05-29

छपाई तथा आपुर्ति कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2072-05-28

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

The details of the notice can download from the following link Download »
Notice

Notice Date: 2072-05-21


The details of the notice can download from the following link Download »
छपाई तथा आपुर्ति कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Notice Date: 2072-05-06


The details of the notice can download from the following link Download »
Enlistment for Fiscal Year 2072/73

Notice Date: 2072-04-21

Enlistment for Fiscal Year 2072/73

The details of the notice can download from the following link Download »
Invitation for Bids for the Security Printing, Supply and Delivery of MICR Cheque with counterfoil

Notice Date: 2015-07-24

Invitation for Bids
Invitation for Bids for the Security Printing, Supply and Delivery of MICR Cheque with counterfoil, Cheque cover & Requisition Slip

Contract Identification No: RBBL/GSD/G/ICB- 02/2015
(First Date of publication: July14, 2015)

The details of the notice can download from the following link Download »
Corporate interior notice (प्रस्तावित.कर्पोरेट शाखाको आन्तरिक संरचना निर्माण तथा फर्निसिङ्ग कार्य)

Notice Date: 2015-07-14

प्रस्तावित.कर्पोरेट शाखाको आन्तरिक संरचना (लेआउट) निर्माण तथा फर्निसिङ्ग कार्यको वोलपत्र आव्हानको सूचना

यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालय भवन भित्र कर्पाेरेट शाखा संचालनको लागि आन्तरिक संरचना (लेआउट) निर्माण तथा फर्निसिङ्ग कार्य गर्नु पर्ने भएकोले निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं दिनको १२ः०० वजे भित्र यस बिभागमा आईपुग्ने गरी इच्छुक, योग्य एवं सम्वन्धित काममा अनुभव प्राप्त रजिस्टर्ड ठेकेदार कम्पनी । फर्मबाट रितपूर्वकको शिलबन्दी वोलपत्र यस बैंकमा दाखिला गर्न वा E-Bidding को माध्यमबाट वोलपत्र पेश गर्न चाहेमा सोही समय भित्र सम्वन्धित website मा Scanned PDF Copy Upload गर्न सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

The details of the notice can download from the following link Download »
50 nos. ATM

Notice Date: 2015-06-21

Tender notice  for supply of 50 nos ATM.

The details of the notice can download from the following link Download »
Microsoft Windows - 8 Professional Volume License 100

Notice Date: 2015-02-16

Microsoft Windows - 8 Professional Volume License 100

The details of the notice can download from the following link Download »
ATM Journal Paper and Receipt Paper Rolls

Notice Date: 2015-02-08

ATM Journal Paper and Receipt Paper Rolls

The details of the notice can download from the following link Download »
Managed Switch and Network Rack

Notice Date: 2015-02-08

Managed Switch and Network Rack

The details of the notice can download from the following link Download »
Requisition Slip, Record Slip and Cover Page

Notice Date: 2015-01-11

Requisition Slip, Record Slip and Cover Page

The details of the notice can download from the following link Download »
Visa Debit Card Printing and Importing

Notice Date: 2015-01-08

Visa Debit Card Printing and Importing

The details of the notice can download from the following link Download »
Diesel Generator 62 KVA

Notice Date: 2014-12-14

Diesel Generator 62 KVA

The details of the notice can download from the following link Download »
Auction Notice of NIBL and NAF Promoter Share

Notice Date: 2014-12-03

Auction Notice of NIBL and NAF Promoter Share

The details of the notice can download from the following link Download »
Auction Notice of NIBL and NAF Promoter Share

Notice Date: 2014-12-03

Auction Notice of NIBL and NAF Promoter Share

The details of the notice can download from the following link Download »
Notice for Bid Submission Date Extension

Notice Date: 2014-10-13

This is to kindly notify all the respective bidders that with reference to the bid notice regarding "The supply, installation, testing & commissioning of various equipments at RBBL Data Center & its refurbishment work" published on Sept 14,2014 (Bhadra29,2071) in Gorkhapatra, bid submission deadline has been extended till November 4, 2014 (Kartik 18,2071). With respect to this extended period, bid document can be purchased till November 3, 2014 (Kartik 17, 2071) at office hour.

The details of the notice can download from the following link Download »
Notice for amendment

Notice Date: 2014-08-27

This is to kindly notify to all the concerned bidders that Rastriya Banijya Bank Limited (RBBL) has made amendment on bid document with reference to IFB No. RBBL/GSD/G/ICB-01/2014 published on July1, 2014 for Security Printing & Supply of MICR Cheque. 

The details of the notice can download from the following link Download »
Share Auction Notice

Notice Date: 2014-08-24


The details of the notice can download from the following link Download »
Notice for Bid Submission Date Extension

Notice Date: 2014-08-13

It is to kindly notify you that with reference to IFB No. RBBL/GSD/G/ICB-01/2014 published on July1, 2014, MICR Cheque bid submission deadline has been extended till September 5, 2014. With respect to this extended period, bid document can be purchased till September 4, 2014 at office hour.

The details of the notice can download from the following link Download »
Invitation for Bids for the Security Printing, Supply and Delivery of MICR Cheque

Notice Date: 2014-07-01

 

RBBL has allocated funds towards the contract of procurement of Security Printing, Supply and Delivery of MICR Cheque and intends to apply part of the funds to cover eligible payments under the Contract (contract identification No. RBBL/GSD/G/ICB- 01/2014). Bidding is open to all eligible Bidders. RBBL invites sealed bids from the eligible Bidders for the Security Printing, Supply and Delivery of MICR Cheque.

The details of the notice can download from the following link Download »
Short Listed Engineering Consulting Firm

Notice Date: 2014-04-17

The details of the notice can download from the following link Download »
EOI for Short Listing of Engineering Consulting Firm

Notice Date: 2014-02-22


The details of the notice can download from the following link Download »
Housing Loan | Apartment Loan | Vehicle Loan | Education Loan | Agriculture Loan © Copyright 2013 Rastriya Banijya Bank Ltd.
E-Banking
Easy way to access your bank account
Rastriya Banijya Bank has introduced e-banking system that makes the customers access to the account easy.
Mobile Banking
RBB provides secure complete Mobile Banking service which can provides Inquiries, Financial transactions
as well as utility payments through sms text as well mobile application
C - ASBA Service
RBBL has started C - ASBA service that lets you to apply on IPO/FPO staying home.
The service is absolutely free and available through all the branches of RBBL.
ATM/Card Services
RBB provides ATM Service
through its own dozens of outlets.
ABBS Service
RBB provides Any Branch Banking Service(ABBS)
through it's all branches accross the country.