विशेष्ताहरु

  • निःशुल्क ATM कार्ड
  • लकर सेवामा १००% छुट
  • जम्मा रकमको ९०% सम्म ऋण लिन मिल्ने
  • न्यूनतम मौज्दात रु. १ लाख मात्र
  • ६ वर्ष १६ दिनमा पैसा पुरै दोब्बर हुने