General Notice
घर बाहालामा लिने बारेमा सार्वजनिक सुचना – १ नं. प्रेदश कार्यालय, विराटनगर घर बाहालामा लिने बारेमा सार्वजनिक सुचना AGM 2079 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को कर्जा चुक्ता गर्न आव्हान गरिएको र कर्जा चुक्ता नगरेमा धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान गरिएको सूचना शाखारहित बैंकिङ्ग (Branchless Banking) सेवामार्फत् कारोबार गर्दा अपनाउनु पर्ने सजगताका सम्बन्धमा सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको सूचना Approved Valuators For Listing 2079 Approved Valuators List 2079 नयाँ नोट सटही सम्बन्धमा Subsidized Interest Loan Detail at the Month End of Ashadh 2079 राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. मुख्य शाखा कार्यालय काठमाण्डौंको नाममा गैह्र बैंकिङ्ग सम्पती शिर्षक अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको बारे १५ दिने सूचना राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को कर्जा चुक्ता गर्न आव्हान गरिएको र कर्जा चुक्ता नगरेमा धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको ३५ दिने सूचना Updated Vendor Enlistment for FY 2079-80 Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Server and Network Equipment आ.व. २०७९।८० मा सूचीकृतका लागि आवेदन दिने व्यक्ति, फर्म, कंपनीहरुको कागजात तथा बिवरणहरुको चेकलिस्ट यस बैकको नाममा धितो पारित हुने चल/अचल सम्पति, मेशिनरी र गैह्र बैंङ्किङ्ग सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न मूल्याङ्कनकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुनको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि योग्यता, आवश्यक कागजात तथा थप विवरण बारे सूचना यस बैकको नाममा धितो पारित हुने चल/अचल सम्पति, मेशिनरी र गैह्र बैंङ्किङ्ग सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न मूल्याङ्कनकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुनको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि योग्यता, आवश्यक कागजात तथा थप विवरण बारे सूचना Subsidized Interest Loan Detail at the Month End of Poush 2078 Contract Service Career Notice - Banking Software Implementation Project Manager and Business System Analyst NRB Refinance Facility Availed Borrowers updated list 2078 Poush End AGM 2078 Notice Regarding Data Recovery Drill Career Notice - Open, Internal Competition and Internal Evaluation Branch Open Schedule on Dashain 2078 नयाँ/सुकिलो नोट सटही सम्बन्धी सूचना स्वीकृत सूचीकृत धितो मूल्यांकनकर्ताहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना २०७८ आषाढ मसान्त सम्मको ब्याज अनूदान सहितको कर्जाको विवरण RBB Mutual Fund 1 CBS Server Migration Branch Open Notice 2078-03-09 Branch Open Schedule Notice on 2078-03-08 EOI Document/Notice Amendment and Submission Date Extension Notice Branch Open Schedule Notice on 2078-03-07 आ.व. २०७८।७९ मा सूचीकृतका लागि आवेदन दिने व्यक्ति, फर्म, कंपनीहरुको कागजात तथा बिवरणहरुको चेकलिस्ट Branch Open Schedule Notice on 2078-03-06 Branch Open Schedule Notice on 2078-03-04 Notice Regarding Interest Rebate Branch Open Schedule Notice on 2078-03-03 Branch Open Schedule Notice on 2078-03-02 Branch Open Schedule Notice on 2078-03-01 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-31 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-30 EOI Submission Date Extended Notice Branch Open Schedule Notice on 2078-02-28 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-27 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-26 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-25 Notice For Approved Valuators For Listing List of Qualified Valuators and Required Documents to be Submitted Branch Open Schedule Notice on 2078-02-24 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-23 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-21 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-20 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-19 Request for submission of EOI for System IT/IS Audit of Rastriya Banijya Bank Ltd. Branch Open Schedule Notice on 2078-02-18 8.5% RBBL Debenture, 2083 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-17 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-16 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-14 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-13 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-11 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-10 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-09 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-07 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-06 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-05 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-04 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-03 Branch Open Schedule Notice on 2078-02-02 Branch Open Schedule Notice on 2078-01-31 Branch Open Schedule Notice on 2078-01-30 Branch Open Schedule Notice on 2078-01-29 GMW 2021 Essay Competition Winner Branch Open Schedule Notice on 2078-01-28 Branch Open Schedule Notice on 2078-01-27 Branch Open Schedule Notice on 2078-01-26 Branch Open Schedule Notice on 2078-01-24 Branch Open Schedule Notice on 2078-01-23 Branch Open Schedule Notice on 2078-01-22 Branch Close Notice on 2078-01-21 NRB Refinancing (Both Micro & General) List - Second Notice Branch Opening Schedule Within Kathmandu Valley Effective From 2078-01-20 About Exchanging of Fourth Edition Qatari Riyal Bank Currency RBBL EOI Notice for Internal Audit of 66 Units NRB Refinancing (Both Micro & General) List Customer Satisfaction Survey NOTICE FROM RBBMBL AGM Notice 2077 Financial Statement 2077/78- Qtr-2 (English) Notice for valuator qualification and application form 2077 Urgent Notice Regarding Mobile Banking Branch Opening Notice (2077/06/04) Branch Open Schedule Notice on 2077-05-28 RBB Branch Open Schedule Notice (From 2077-05-23 to 2077-05-25) Important Notice About Account Number Change Important Notice to Customer About Banking Transaction (from 2077/05/18) About Banking Transaction (from 2077/05/14) खाता नम्बर परिवर्तन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना About Banking Transaction (from 2077/05/11) About Banking Transaction (from 2077/05/09) About Banking Transaction (from 2077/05/08) About Banking Transaction (from 2077/05/07) वैंक कारोवार सम्वन्धमा सूचना (२०७७ ।०५ ।०७ देखि) Time extension notice for renewal of Valuators About Banking Transaction Renewal and limit enhance notice for existing listed valuators Enlistment Form for Fiscal Year 2077/78 About Banking Transaction Notice (from 2077/02/32) About Banking Transaction Notice (from 2077/02/30) About Banking Transaction Notice Branch Open Schedule's Notice (2077/02/18 Onwards) Branch Open Schedule's Notice (2077/02/11 Onwards) Branch Open Schedule's Notice (2077/02/05 Onwards) Branch Open Schedule's Notice (2077/02/04 Onwards) Branch Operation Notice for 2077/02/02 Branch Operation Notice on Kathmandu Valley वैंक कारोवार सम्वन्धमा सूचना वैंक कारोवार सम्वन्धमा सूचना वैंक कारोवार सम्वन्धमा सूचना वैंक कारोवार सम्वन्धमा सूचना RBB Branch Open Schedule Notice (From 2077-01-07 to 2077-01-12) वैंक कारोवार सम्वन्धमा सूचना Internet Banking System RBB-Notice Card Issuance and Card Activation Drive Notice regarding migration to Chip-based cards for remaining magnetic-stripe based Visa Debit card AGM Notice Mobile banking service interruption RBB Mobile Banking System (RBBSmart) ePayment Mobile Banking Service Down बैंकको कार्ड सेवा बन्द हुने बारे सुचना RBBMBL - Demat Renew Notice About Interest Rebate

Rastriya Banijya BANK

Introduction - Rastriya Banijya Bank Limited (RBBL)

Rastriya Banijya Bank Limited (RBBL) has a history of serving its customers far and wide across the nation for more than half a century. The bank then fully owned by Government of Nepal, was established on 10 Magh 2022 (23 January 1966) under the special statute "Rastriya Banijya Bank Act, 2021" and had operated under "Commercial Bank Act,2031” until it was re-registered as public limited company on 6 Baishak 2063 (19 May 2006). At present, the Bank operates as "A" class financial institution licensed by Nepal Rastra Bank and carries out commerci...

Read more
io

Debesh Prasad Lohani, DEO

Information Officer

Phone: 01-4252595 Ext. 2416

Fax: 01-4252931

Mail: debesh.lohani@rbb.com.np

io

Bed Prashad Khanal 

Grievance Officer

Phone: 01-4252595 Ext. 1513

Fax: 01-4266020

Mail: gunaso@rbb.com.np

Our Products and Services

Foreign Exchange Rates
As per 27-January-2023
Currency Unit Buying Selling
USD  USD 130.30 130.90
  Euro  EUR 140.65 142.28
  Pound Sterling  GBP 159.03 161.27
  Australian Dollar  AUD 92.15 92.90
View All
EMI Calculator
 

Rs. 0

Rs. 0

29-October-2020
School List for Computer Distribution under Corporate Social Responsibility (CSR)
06-February-2020
कास्कि जिल्ला कारागार स्थित कैदि बन्दिहरुका लागी करिव ६० थान पुस्तक
18-December-2019
Rs. 40 Lakh Support to Blood Bank of Nepal Police Hospital
View all